Geert Becks - Logo
Bureau voor coaching en interimmanagement


training on the job
 
Geert Becks - training on the job

Managers of leidinggevenden leren meer in de eigen praktische werkomgeving. 

Alhoewel de heersende tendens onder managers uitgaat van een hoog rendement op externe bedrijfscursussen, blijkt juist de interne training het meeste resultaat op te leveren. Een training en bijscholing op de eigen werkplek wordt vaak als verfrissend en stimulerend ervaren. Met “training on the job” kunnen zowel bestaande als nieuwe vaardigheden op een praktische wijze worden aangeleerd. Knelpunten en onduidelijkheden kunnen direct worden opgelost en de verkregen kennis en vaardigheden worden meteen gekoppeld aan de praktijk. “Training on the job” heeft mede daardoor een hoog leerrendement. Het is een intensieve en gerichte vorm van trainen die door de managers of leidinggevenden zeer wordt gewaardeerd. Het grote voordeel is dat  “training on the job”  vaak korter duurt en er minder dagen per week nodig zijn om resultaten te bereiken.