Geert Becks - Logo
Bureau voor coaching en interimmanagement


Interimmanagement
 
Geert Becks - Interimmanagement

Als trends de golven zijn, dan is visie wat je laat bewegen op die golven.

De veranderde marktvraag moet een flexibele opstelling van de interim-manager bieden. Het zoeken naar committent, oplossingen, draagvlak en belangen van ondernemers binnen de onderneming zijn de puzzelstukjes.  Deze puzzelstukjes zullen in elkaar moeten vallen. Bewegen binnen deze onderneming en hanteren van dynamiek bepalen volgens Geert Becks een succesvolle verandering. Een sterke focus moet liggen op het maken van keuzes en besluitvorming.

Geert Becks start vaak met een simpele vraag: “Wat is er allemaal aan de hand?” Hij vindt het belangrijk dat er breed gekeken wordt en dat er veel waarnemingen worden gedaan. De uitkomst moet een film zijn van verschillende waarnemingen. Het kan niet zo zijn dat na één uur vragen je alle antwoorden weet waarnaar een organisatie jaren zoekt. Verbanden moeten binnen de juiste context geplaatst worden, waarbij niet teveel interventies op te korte termijn plaats vinden. De volgorde moet goed zijn. Blinde vlekken mag je hierbij niet overzien. 

Blijf de veranderingen doorvoeren totdat de visie is gerealiseerd. Daarbij mogen de golven wel eens onstuimig zijn, als de koers maar duidelijk is. 

In 2001 is Geert Becks afgestudeerd in een interdisciplinaire opleiding op academisch niveau die zich richt op beroepsinnovatie: op wetenschappelijk onderzoek, op management van verandering en innovatie en op implementatie van verandering door middel van effectieve communicatie en presentatie.

Zijn statement bij interim-management De collectieve wijsheid van een groep is altijd groter dan die van de leider.