Geert Becks - Logo
Bureau voor coaching en interimmanagement


Home
 
Geert Becks - Home

Wie niet van koers verandert, lijdt schipbreuk

Organisaties stevenen af op turbulente tijden... maar zijn ze er ook klaar voor?

De eisen die tegenwoordig aan zorginstellingen worden gesteld, zijn niet gering. Procesbeheersing, doeltreffendheid, veranderende marktvraag, technologische ontwikkelingen, continue zorgverbetering en aantoonbare klantgerichtheid worden steeds belangrijker.  

De manager of leidinggevende moet deze turbulente tijden zien te overleven. Deze veranderende rol geeft geen gemakkelijke positie binnen een organisatie. Organisaties vragen om “support”. Geert Becks biedt “support” op verscheidene vlakken, middels coaching en “training on the job”. Daarbij heeft hij jarenlange ervaring als interim-manager. 

Bewegen binnen de organisatie, het hanteren van dynamiek, de focus leggen op keuzes maken en het altijd zoeken naar meerwaarde, dragen volgens hem bij aan blijvend succes.  Onafhankelijkheid en ervaring kunnen hierbij veranderingen forceren en een betere positionering van de organisatie bewerkstelligen. 

Een algemeen statement van Geert Becks Enkel als we leren informatie in- en uit te ademen, in ons eigen tempo, gaan we haar ontwikkelingskracht ten volle beseffen.

Concreet wil dit zeggen dat u informatie moet durven selecteren, in de juiste dosis én samenstelling. Uw intuïtie moet u daarbij vaker helpen. Daar komt het op aan. Het resultaat is een nieuwe organisatie, een organisatie die soepel beweegt. Dankzij de intuïtie komt er rust in de chaos. Het evenwicht herstelt zich, het schip wordt opnieuw stabiel. De bemanning is gerustgesteld. Maar behoed u voor overmoed. Laat routine nooit de plaats innemen van intuïtie. Het schip dreigt daardoor opnieuw te kapseizen…..